Türk Bayrakları


Türk Bayrağı

Türk Bayrağı'nın Tarihi
Bayrak sözcüğünün aslı, "batrak"tır. Batıraktan yani batırmaktan gelir. Eski Türkler'de toprağa saplanan, "batırılan" mızrağın üzerine hanedanlığı temsil eden renklerde kumaşlar, ipler, vb. asılırdı. Mızrağın ucuna da altın veya değerli madenlerden kurt başı gibi kağanlık alameti takılırdı. "Toprağa batırılan mızrak" anlamındaki bayrak sözcüğü, zamanla "dalgalanan milli simge"ye kaymıştır.
Osmanlı Devleti'nden önceki Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Türk Bayrağı'nı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes'ud tarafından Osman Bey'e gönderilen ak renkli sancak olarak görürüz. 15. yüzyıldan sonra al bayrak, Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Savaşı'nda ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk Bayrağı'na en yakın şekil ise III. Selim döneminde rastlanır. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Yıldızın beş köşeli halinde kullanılması ise 1842 yılında Abdülmecit dönemine denk gelir. Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkartılan 2994 sayılı kanunla Türk Bayrağı'nın şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tesbit edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli 27175 sayili Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile de Türk Bayrağı'nın kullanılışı düzenlenmiştir.

Özellikleri
Ülkelerin en önemli simgesi olan bayrak, belli standartlara göre yapılıyor. BM'ye üye ülkelerin büyük bölümü, uluslararası standart olan 1x1.5 en-boy oranını kabul ediyor. Bayrak, sadece devletin egemenliğini belirten bir sembol değil, kentin manzarasına önemli katkıda bulunan estetik bir unsur aynı zamanda.
1926'da çıkarılan Bayrak Kanunu gereği, hafta sonları evlere, şirketlere, sivil kurumlara bayrak dikilmesi yasaktı. Çünkü, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar göndere bayrak çekme hakkı devlete ait kurumların elindeydi. Bu kural sadece sünnet ve düğün evlerinde geçerli değildi. 1999'da yasa değişti ve yurttaşlar bayrağı TSE tarafından belirlenmiş ölçülere uygun olmak koşuluyla her gün asabilme hakkını elde etti. Böylece sivil mekanlara asılan bayraklarda bir patlama oldu dolayısıyla boyutuyla çevresine estetik olarak en çok katkıda bulunan, en güzel sivil bayrakları üretmeye başladık
Bayrak, bir milletin varlığının timsalidir; şerefinin, namusunun, âbidesidir, tarihimizin hâtırasıdır. Bayrak, kumaşı arşınla ölçülen ve para ile satın alınan şey değildir; sakın onun kıymetini pamuk, yün, keten, ipek olmasında aramayınız. Onun kıymeti, temsil ettiği Türk milletindedir. Türk bayrağı, Türk millet i demektir. Türk bayrağının tarihi yüzlerce asır evvele dayanır. Türk'ün gök bayrağı dünyaya ün salmıştır. Türk, timsalini göklerden almayı tercih etmiştir. Pek eski zamanlarda bile Türk yeni doğmuş hilâli bayrağında kendi varlığının timsali olarak kullanmıştır.Onu atalarımız yüzlerce asırdır ayaklar altında ezdirmediler; biz onu daima şanlı, daima yüksek olarak aldık; çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına, kıyamete kadar hep böyle kanımız kadar kırmızı, alnımız kadar ak, lekesiz, pürüzsüz bırakacağız”.

15 x 22.5
50 x 75
100 x 150
200 x 300
500 x 750
1000 x 1500
20 x 30
60 x 90
120 x 180
300 x 450
600 x 900
1200 x 1800
30 x 45
70 x 105
150 x 225
400 x 600
800 x 1200
 
40 x 60
80 x 120
İSTENİLEN HER EBATTA BAYRAK İMALATIMIZ VARDIR.

Türk Bayrağı Kumaşı
% 100 Naylon
% 100 Polyester
% 50 İpek + % 50 yün
% 50 İpek + % 50 naylon veya polyester

olmak üzere 4 tip kumaştan imal edilebilir. Bu kumaşlarda, güneş ısısı ve rüzgar mukavemeti bakımından en dayanıklısı % 100 Polyester olduğundan ŞİRKETİMİZ BU KUMAŞI BENİMSEYEREK, İMALATINI YAPMAKTADIR.

% 100 Polyester Kumaş Konstriksiyonları
m2 - gramaj : 170 gr
Atkı - çözgü tel sayısı :17 - 20
Atkı mukavemeti : 80 kgf
Çözgü : 100 kgf
Atkı - çözgü ipliği : Kesik elyaf x Kesik elyaf
Dokuma : Bey ayağı
Ay - yıldız beyazlık indeksi : En az 60
Bayrak Kumaşı Rengi Al Olmalı Hunter Adams
Renk Skalasına Göre ;
Parlaklık (Aydınlık) L = 27,5
Kırmızılık-Yeşillik A= 44,8
Sarılık - Mavilik B= 15,6
olmalı ve bu koordinatlarda en çok 3 NBS fark olmalıdır.
Lif olmayan madde miktari = en çok % 3 olmalıdır.
Ay yıldızın kopma dayanımı % 10 . dan fazla düşmemelidir.
Boyutlar : Türk Bayrağının ebatlarında +- % 2 tolerans kabul edilir.
Uçkurluk : Uçkurluğun genişliği bayrak eninin 30. da 1. i kadardır. Kaşarlanmış kumaşın atkı tel sayısı 24,çözgü tel sayısı da 24 olmalıdir.
Bayrağın boyu, eninin 1,5 katı. dır.
Bayrağın büyüklüğü, çekileceği binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğü ile mütenasip olacaktır.
Şiddetli rüzgar ve yağmurlu günlerde daha küçük ebatta bayrak çekilebilir.

Türk Bayrağının Resmi Boyutları

  • Ayın dış çemberi merkezinin uçkurdan uzaklığı (:1/2 E)
  • Ayın dış çember çapı (:1/2 E)
  • Ayın iç ve dış çemberinin merkezleri arasındaki uzaklık (:0.0625 E)
  • Ayın iç çember çapı (:0.4 E)
  • En (:1 E)
  • Yıldız çemberinin ayın iç çemberinin uçkurluk yönünde ekseni kestiği noktaya uzaklığı (:1 ½ E)
  • Yıldız çemberinin çapı (:1/4 E)
  • Boy (:1 ½ E)
  • Uçkurluk genişliği (:1/30 E)

Türk Bayrağı'nın Ölçüleri

G
Genişlik
   
A
Dış Ay Merkezinin Uçkurluktan Mesafesi
1/2
G
B
Ayın Dış Dairesi Çapı
1/2
G
C
Ayın İç , Dış Merkezleri Arası
0.0625
G
D
Ayın İç Dairesinin Çapı
0.4
G
E
Yıldız Dairesinin Ayın İç Dairesinden Olan Mesafesi
1/3
G
F
Yıldız Dairesi Çapı
1/4
G
L
Boy
1 1/2
G
M
Uçkurluk Genişliği
1/30
G

Türk Bayrakları İmalatı

Türk Bayrakları İmalatı

Türk Bayrakları İmalatı

Türk Bayrakları İmalatı

Türk Bayrakları İmalatı

Türk Bayrakları İmalatı

Türk Bayrakları İmalatı

Türk Bayrakları İmalatı